Radio Taxi Tatry Zakopane informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja
wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do
prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość identyfikatora aplikacji nie
pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane
Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
Netykiety.